Ribas Martorell, Joan

Tornar al llistat

Esporles, 06/12/1873
Prev. 20/09/1902
Def. 21/01/1961
L’any 1889 entrava al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 16.11.1900 feia el Títol de Patrimoni i dia 20.09.1902 era ordenat prevere en la capella del Seminari. Quedà a Esporles tenint cura del cementiri fins que l’any 1926 fou nomenat Vicari de la seva parròquia, càrrec que regentà fins a la mort. De 1916 a 1930 bé treballà a l’escola parroquial, si bé el 1913 sabem que ja hi donava hores de classe. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Dia 15.04.1915 rebia l’encàrrec d’anar a confessar als Germans Carmelites que habitaven l’ermita de Maristella. BOBM 1961, 58. Darder R0181.