Ballester Tallades, Joan

Tornar al llistat

Campos, 24/10/1880
Prev. 21/09/1907
Def. 09/09/1964
Havia fet títol de Patrimoni dia 24.03.1906. Començant l’exercici del ministeri a S’Horta de Felanitx fins l’any 1917que passà a Ses Salines, retornant a Campos l’any 1923, com Vicari de la parròquia nadiua, on fundà el Sindicat Agrícola El Progreso. Els diumenges celebrava a Son Catlar. Morí a Campos dia 09.09.1964 BOBM 1964 pàg.216 Reus I 238-239. Sunyer 300. BOBM 1905, 175, 177; 1906, 180; 1907, 90, 312; 1908, 209; 1917, 145; 1918, 51; 1920, 450; 1923, 468; 1933, 341; 1945, 324; 1954, 469.