Villalonga Palmer, Gabriel

Tornar al llistat

Palma, 08/10/1844
Prev. 24/04/1870
Def. 21/05/1908
Després d’haver fet els estudis primaris, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 11.11.1867 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 24.04.1870. Dia 21.05.1871 fou nomenat Vicari de sant Nicolau, exercint el càrrec funs que da 08.01.1904 fou nomenat Prior de l’Hospital General, càrrec que regentà fins a la mort. BOBM 1908, 255. Darder V0270.