Ribot Font, Antoni

Tornar al llistat

Petra, 01/01/1834
Prev. 07/04/1861
Def. 26/02/1900
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 07.11.1856 fea son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 07.04.1861 quedant al servei de la comunitat petrera, de la quan dia 01.01.1863 en fou nomenat Vicari. A la mort del Rector Josep Coll i Sastre 14.12.1870, fou nomenat Ecònom de la parròquia petrera i ho fou fins que arribà el nou Rector l’any 1887. Bé treballà perquè les Religioses Franciscanes fundassin el Convent a Petra. BOBM 1900, 68. Darder R0202.