Barceló Barceló, Joan

Tornar al llistat

Porreres, 23/07/1864
Prev. 21/12/1889
Def. 24/03/1908
Havia fet títol de Patrimoni dia 08.01.1886. Sempre fou Adscrit en la parròquia nadiua, on morí el 24.03.1908 BOBM 1908, pàg. 201. BOBM 1885, 372; 1886, 413; 1889, 164, 256, 415, 416.