Riera Coll, Lluc

Tornar al llistat

Palma, 23/03/1948
Prev. 28/05/1972
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis eclesiàstics anà a fer el prediaconat a la parròquia de Capdepera, on hi fou ordenat prevere dia 28.05.1972, restant com Vicari d’aquella parròquia i secretari particular del Sr. Bisbe. Dia 12.04.1975 passa a la barriada de Son Gotleu com Rector de la parròquia de Corpus Christi, fins que el 1980 passà de Vicari a la parròquia de l’Encarnació, d’on passà a Roma per ampliar estudis de catequesi a la Universitat Salesiana. Retornat a Mallorca fou nomenat Delegat de Catequesi. L’any 1990 fou nomenat Rector del Seminari major i professor del CETEM fins que 1996 fou nomenat Rector de Son Sardina. Dia 01.07.1997 Rector de Sant Josep Obrer. Dia 24.06.2005 fou nomenat Vicari General, càrrec que tingué fins el 2013 que fou nomenat Prior de l’Hospital de la Sang i rebé el títol de Monsenyor. Dia 11.01.2014 fou nomenat Canonge de la Seu. 2016 rebé el títol de Cavaller de l’Orde del Sant Sepulcre de Jerusalem.