Riera Fullana, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 12/11/1941
Prev. 16/06/1968
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics.L’any 1959 ingressava al Col·legi de la Sapiència. Participà en el certamen amb els nº 921, 922, 923 i 924. Fou ordenat prevere el 16.06.1968 passant a les missions del Perú i treballant a Piura fins l’any 1976. Participà en la campanya d’alfabetització que es promogué a Nicaragua després de la revolució sandinista, treballant a l’Institut d’Estudis Històrics del sandinisme. i en el mes de Març passà a Mèxic, on fundà una família i deixà el ministeri. Ha donat a la impremta: Confesiones de un confesor. 2016 “Ejido colectivo Batapilas. Su Historia. Fiol 915. Fuster 434.