Riera Jaume, Joan

Tornar al llistat

Sant Llorenç, 01/01/1886
Prev. 00/00/1862
Def. 01/12/1901
Tot fent els estudis eclesiàstics dia 27.06.1868 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere en el mes de Setembre de 1862. Començà l’exercici ministerial a Sant Llorenç on en fou nomenat Vicari dia 18.07.1876. Dia 06.05.1886 fou nomenat Ecònom de la parròquia de Muro i havent participat a les oposicions, l’any següent, en fou nomenat Rector, càrrec que tingué fins a la mort que li sobrevingué a Muro. BOBM 1901, 424. Darder R0232.