Riera Martí, Llorenç

Tornar al llistat

Bunyola, 05/04/1949
Prev. 22/12/1973
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis eclesiàstics passà a la parròquia d’Alcúdia per fer el prediaconat. Allà fou ordenat prevere dia 22.12.1973, restant-hi fins el 1978 que passà a les Missions Diocesanes del Burundi. Retornà a Mallorca i dia 24.05.1985 rebia el nomenament de Rector de Jesucrist Rei de la ciutat d’Inca, on hi romandrà fins el 21.06.1996. Dia 27.06.1991 fou nomenat Delegat Diocesà de Catequesi. El 1993 fou nomenat Arxiprest d’Inca, participà al Sínode, l’any 1996 fou nomenat Rector de la parròquia de Sant Miquel, on hi restà fins el mes de Maig de l’any 2005 que deixà el ministeri.