Riera Moragues, Joan

Tornar al llistat

Petra, 15/01/1864
Prev. 01/03/1885
Def. 01/01/1929
Després d’haver fet els estudis al poble passà al Seminari i dia 01.03.1885 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 17.12.1887. Dia 01.05.1890 rebia el nomenament de Vicari de Santa Margalida, on hi restà fins el 1892 que retornà a Petra. Dia 31.08.1895 fou nomenat Vicari in Capite d’Ariany, on hi restà fins el mes de Desembre de 1905 que retornà a Petra amb el nomenament de Vicari, càrrec que tindrà la resta dels anys de la seva vida. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1929, 51. Torrens II, 231. Darder R0235.