Riera Nadal, Pere Joan

Tornar al llistat

Manacor, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 07/12/1901
Anant avançant en els estudis eclesiàstics dia 27.04.1858 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors, sens dubte esmerçà els anys de son ministeri servint a la comunitat manacorina, allà moria dia 07.12.1901. BOBM 1901, 424. Darder R0239. Sens dubte seria germà seu Mn. Benet Riera i Nadal, que féu Titol de Patrimoni dia 18.01.1861, fou ordenat prevere dia 22.05.1864 i que moria a Manacor, als 33 anys, dia 27.11.1872 BOBM 1872, 273.