Vila Mayol, Martí

Tornar al llistat

Pollença, 01/01/1862
Prev. 18/12/1886
Def. 04/09/1928
Era germà de l’anterior. Dia 20.11.1884 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 18.12.1886. Començà l’exercici ministerial com Vicari in Capite de Galilea, doncs dia 01.01.1892 en rebia el nomenament, però sols hi restà fins el mes d’Agost de 1892, que retorna a Pollença per treballar a les Escoles Catòliques que es feien a Monti-Sion. Quan morí el seu germà Joan, l’any 1911, fou nomenat Vicari de la Parròquia. Fou el Director de la Congregació Mariana i la seva família tenia cura de l’Obreria i de la festa de Sant Sebastià. BOBM 1928, 514. Darder V0229.