Vila Mayol, Joan

Tornar al llistat

Pollença, 11/05/1851
Prev. 22/05/1875
Def. 22/03/1911
Després d’haver fet els estudis al poble, anà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 14.11.1872 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors i dia 22.05.1875 era ordenat prevere. A l’Octubre fou nomenat Custos de l’església de Sant Jordi, però aviat anà a Campanet com Vicari, on hi restà fins que dia 31.12.1887 era nomenat Vicari de la parròquia nadiua i als pollencins dedicà tots els dies del seu ministeri. BOBM 1911, 122. Darder V0228.