Vidal Vidal, Joan

Tornar al llistat

Santa Eugènia, 01/01/1836
Prev. 01/01/1865
Def. 06/09/1902
Féu els estudis eclesiàstics al Seminario de San Cecilio de Granada i allà fou ordenat prevere el 1865. Havia fet Títol de Patrimoni a Mallorca, dia 24.09.1861. Sembla que tot el seu ministeri presbiteral fou exercit a Santa Eugènia. BOBM 1902, 303. Darder V0222.