Rigo Garcia, Andreu

Tornar al llistat

Alqueria Blanca, 29/04/1899
Prev. 18/12/1926
Def. 25/05/1982
Dia 17.09.1925 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 18.12.,1926 i l’any següent era nomenat Vicari de S’Alqueria Blanca, on hi restà fins que dia 06.09.1941 fou nomenat Vicari de Calonge. Si el temple havia estat beneït pel Bisbe Campins dia 29.09.1909, pertocà a Mn.Andreu acabar les capelles i posar-hi l’ornamentació fins a poder aixecar el saló parroquial l’any 1962. Es jubilà el 1969 i l’any següent la Vicaria fou erigida parròquia. BOBM 1983, 235; Sunyer 327. Darder R0257.