Rigo Mestre, Sebastià

Tornar al llistat

Ariany, 04/04/1876
Prev. 22/09/1906
Def. 26/12/1939
Dia 22.09.1906 era ordenat prevere. De 1907 a 1911 fou el capellà de Sant Llorenç. De 1911 a 1916 Capellà a Llubí. De 1916 a 1926 fou Vicari de Campanet. De 1926 a 1928 Vicari de Banyalbufar, per retornar com Vicari de Llubí dia 01.08.1928, on hi restarà fins que, jubilat, retornà a Ariany, on morí. BOBM 1939, 549. Darder R0265.