Rigo Rigo, Gabriel

Tornar al llistat

S'Alqueria Blanca, 08/02/1839
Prev. 07/05/1868
Def. 29/11/1911
Dia 09.08.1864 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 07.05.1868. Tota la vida serví la parròquia nadiua i allà li arribà la mort. BOBM 1911, 310. Sunyer, 217. Darder R0270.