Rigo Rotger, Salvador

Tornar al llistat

S'Alqueria Blanca, 01/01/1869
Prev. 14/03/1891
Def. 05/04/1948
Després d’haver fet els estudis al poble i després d’uns anys de treball a les terres familiars, als 25 anys entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, i dia 14.03.1891 fou ordenat prevere. Dia 10.01.1891. Començà l’exercici ministerial com Vicari de S’Horta on hi restà fins que el 1894 fou destinat a S’Alqueria Blanca, càrrec que exercí fins l’any 1920, que passà a Palma per ser el capellà de les Germanetes dels Pobres i Ecònom i Claver de la parròquia de l’Almudaina i professor d’Humanitats al Seminari. L’any 1941 fou nomenat Canonge Honorari i es retirà, jubilat, a S’Alqueria. BOBM 1948, 241. Sunyer, 274. Darder R0273. HdC 1948, 155.