Rigo Vidal, Damià

Tornar al llistat

S'Alqueria Blanca, 11/03/1872
Prev. 17/12/1898
Def. 08/11/1940
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898. Dia 03.11.1897 feia el Títol de Patrimoni per poder passar als Ordes Majors. Després d’uns mesos d’exercir el ministeri entre els seus conciutadans, en el mes d’Octubre de 1899 passà a Santa Maria del camí com Vicari d’aquella parròquia, exercint allí el ministeri fins en el mes de Novembre de 1901, que tornà a S’Alqueria i ja no en sortiria. Dia 02.01.1906 fou nomenat Notari eclesiàstic de l’Arxiprestat de Felanitx amb residència a S’Alqueria. Dia 01.06.1913, quan S’Alqueria fou erigida en parròquia, hi quedà com Vicari, i allà romangué fins a la mort. BOBM 1940, 491. Sunyer 281. Darder R0276. HdC 1941, 17.