Ripoll Canals, Bartomeu

Tornar al llistat

Valldemossa, 09/12/1875
Prev. 21/09/1901
Def. 23/02/1959
Després dels estudis a la vila, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics, l’any 1896 entrà al Col·legi de La Sapiència per alleugerir l’economia de la família. Fou ordenat prevere dia 21.09.1901, rebent aquell mateix dia, el nomenament de Vicari de Deià. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1909, com familiar del novell Bisbe de Sogorb, Dr. Massanet i Verd, allà passà com Vicesecretari i Majordom del Palau. A la mort del Sr.Bisbe, el 1911, retorna a Mallorca i rebé el nomenament de Vicari de Valldemossa. Quan l’any 1918 morí el Rector de Banyalbufar, Mn Guillem Miralles Triai, fou nomenat Ecònom d’aquella parròquia, participant a les oposicions de 1920 i li fou donada aquella parròquia, que regentà fins el mes de Juny de 1951, que es retirà, degut a la poca salut que tenia, passant com Capellà de les Religioses Caputxines. BOBM 1959, 221. Darder R0282.