Ripoll Moragues, Pere Lluc

Tornar al llistat

Sóller, 10/09/1873
Prev. 19/09/1908
Def. 16/08/1945
Després dels estudis a Sóller passà al Seminari per fer els estudis ecleiàstics. Dia 31.08.1907 feia el Títol de Patrimoni. Dia 19.09.1908 fou ordenat prevere, restant tota la vida al servei d’aquella feligresia nadiua. L’any 1917 cedí part de la propietat familiar S’Olivar des Fenàs perquè s’hi aixecàs un oratori, conegut amb el nom de Sa Capelleta, que ha tingut diferents usos religiosos. Morí a Sóller dia 16.08.1945. BOBM 1945, 290. Darder R0293.