Ripoll Salvà, Antoni

Tornar al llistat

Llucmajor, 08/09/1844
Prev. 19/09/1885
Def. 29/05/1916
Fundador dels PP. Franciscans del TOR. Feia de teixedor de llana i participava a les reunions de Jesús Maria i Josep que dirigia Mn. Gabriel Mir i Tomàs (1838-1892) al Convent de sant Bonaventura. Complert el servei militar entrà com frare llec a la Missió, però la situació política que es vivia va fer que retornàs al poble (1871) i seguís fent feina a casa seva i participant en la vida de pietat del Convent. Quan el Custos convidà el grup de Congregants a anar a viure al Convent hi vingué a bé. L’any 1879 començà a estudiar llatí, l’any següent anà a Palma per viure a cal Canonge Penitencier Mn. Magí Vidal i Verdera i com alumne extern féu els estudis de la carrera curta, dia 20.10.1883 feia son Títol de Patrimoni i dia 19.09.1885 fou ordenat prevere, tenia 41 anys. En el mes de febrer de 1892 fou nomenat Custos del Convent i tot anirà millor per anar establint i consolidant la nova família religiosa que havia nascut a Mallorca. GEM XIV, 319. Darder R0301.