Riusech Pujades, Pere Josep

Tornar al llistat

Inca, 26/02/1903
Prev. 19/12/1925
Def. 05/05/1962
Fou ordenat prevere dia 19.12.1925. Presentà els certàmens nº 929, 930 i 931. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Llubí, Selva. El 1935 ja exercia el ministeri a Buenos Aires. Retornà a Mallorca el 1961 essent nomenat Rector de la parròquia de Can Pastilla, però no s’aclimatà i en el mes de Novembre retornà a Califòrnia (Amèrica), on morí. BOBM 1962, 352. Fiol 933 Darder R0310.