Roca Cabanellas, MIquel

Tornar al llistat

Palma, 18/04/1921
Prev. 31/05/1947
Def. 08/01/1992
Pertany a una família de militars i molt infant ja passà a Madrid. De 1940 a 1947 estudià al Seminari de la capital de l’Estat, on hi fou ordenat prevere dia 31.05.1947. Esmerçà els primers anys de son ministeri sacerdotal en diferents càrrecs que li foren assignats fins que l’any 1953 fou enviat com Rector de l’Església Nacional Espanyola de Santa Maria de Montserrat (Roma). Aquest mateix any aconseguia el Doctorat en Sagrada Teologia en la Universitat Gregoriana. Fou Canonge de la Basílica de Santa Maria la Major i en els dies del Concili Vaticà II (1962-1965) fou consultor dels Bisbes espanyols. L’any 1966 era nomenat Bisbe Coadjutor de Múrcia, restant com titular d’aquella església fins el 1968. Aquest mateix any, amb el bisbe Àngel Suquía, preparà, per a l’Assemblea Conjunta de Bisbes i Sacerdots, el tema: “Lineas fundamentales de una teología del sacerdocio ministerial”. L’any 1978 fou nomenat Arquebisbe de València on hi desenvoluparà una llarga i fructuosa tasca, sobretot en l’aplicació del Concili Vaticà II, celebrant un Sínode l’any 1987, posant les bases de l’actual Universitat de l’Església a València, i promovent l’onada de bisbes valencians aspergits per tot Espanya. Moria en accident de circulació. BOBM 1992, 65. GEM, XIV, 396.