Vidal Vidal, Gaspar

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1833
Prev. 01/01/1857
Def. 30/12/1902
Fou ordenat prevere el 1857, tenint ja un Benefici de Primatxer en la parròquia de Santa Eulàlia des de 1851. L’any 1858 passà com Primatxer a la Seu, participant a les oposicions que es feren el 1859 i obtingué el Benefici. En renuncià el 1872, perquè començà a ser el Delegat Castrense a Mallorca per nomenament del Patriarca de les Índies. De 1863 a 1879 tingué cura d’anar a celebrar a la naixent barriada de El Terreno. El 1877 rebé el títol de Capellà de Sa Magestat. Es llicencià en Teologia i en Dret Canònic. Després de les preceptives oposicions dia 26.07.1883 obtingué la Canongia Doctoral. L’any 1887 fou nomenat Membre del Consell dels Cavallers Hospitalers de la província. BOBM 1903, 32. AC 1574. Darder V221 .