Vidal Salvà, Agustí

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1830
Prev. 01/01/1854
Def. 02/08/1902
Va néixer a Llucmajor en el mes de Gener de l’any 1830 i va morir a Palma dia 02.08.1902. Començats els estudis eclesiàstics al nostre Seminari, el 1850 rebé la clerical Tonsura, cosa que li permeté que el 1852 comencés a gaudir d’un Benefici a la Seu. Fou ordenat prevere el 1854. De dia 01.11.1854 a 26.12.1859 fou Vicari de la parròquia nadiua, fins que aquell any entrava al Cos de Capellans Castrenses. De 1859 a 1868 tingué cura del personal militar que residia al Castell de Sant Carles, restant a Palma tota la vida, on morí. BOBM 1902, 273. AC 1573. Darder V0208.