Vidal Renois, Francesc Àngel

Tornar al llistat

Palma, 09/02/1855
Prev. 10/07/1877
Def. 20/08/1933
Després d’haver estudiat llatinitat a Palma, passà a Roma, amb els PP. Carmelites, on estudià Filosofia i Teologia, essent ordenat prevere dia 10.07.1877. Aquest mateix any ja el trobam nomenat Vicari in Capite i Mestre de primer Ensenyament al lloc de Galilea, on hi restà fins el 1881. De 1881 a 1901 fou el Vicari in Capite de Búger, on aixecà el retaule de la Mare de Déu del Carme (1885). L’escultor Marc Llinàs en féu l’estàtua i el pintor Matas el decorà. De 1901 a 1913 és el Vicari in Capite de Costitx. Són els anys que tramità l’expedient d’incardinació a Mallorca, i el 1912 hi fou incardinat. Hi fundà la Congregació Marina, el Círcol d’Obrers Catòlics i dia 30.03.1913 beneïa el monument a Santa Maria de Costitx. Dia 01.06.1913 fou nomenat Vicari in Capite de Sant Llàtzer, on hi restà fins el 1928. Es retirà a Costitx, on hi morí. BOBM 1933, 331. Darder V0203.