Roca Simó, Miquel

Tornar al llistat

Palma, 08/11/1857
Prev. 25/03/1882
Def. 30/04/1921
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 15.11.1880 feia son Títol de Patrimoni i dia 25.03.1882 era ordenat prevere. De 1882 a 1890 fou Adscrit a la Seu. El 1890 passa a Madrid rebent el nomenament de Ecònom de la parròquia de Griñón, mentre estudia Teologia i el 1891 rebia el grau de Llicenciat en el Seminari de Sant Ildefonso de Toledo. El 1892 fa oposicions a Rectoria a Madrid i li fou assignada la de Ntra. Sra. de la Asunción, que el 1893 canvia per la de San Andrés de los Flamencos. Dia 27.07.1894 rebia un Benefici a la Seu de Badajoz, que l’any següent canviava per un altre Benefici a la Seu de Madrid. Dia 21.03.1904 fou nomenat Canonge Xantre de la Seu de Menorca i en el mes de Juliol anà de Canonge Arxiprest a Oriola. Dia 05.07.1907 rebia la dignitat de Tresorer de la Catedral de Sevilla. Dia 02.10.1913 passava a Mallorca com Capiscol i dia 13.01.1915 fou nomenat Conciliari del Círcol d’Obrers Catòlics. Dia 14.05.1917 fou nomenat Degà del nostre Capítol. BOBM 1921, 332. AC 1607. Darder R0341.