Rodríguez González, Josep

Tornar al llistat

Tordesillas (Valladolid), 03/05/1914
Prev. 01/09/1940
Def. 30/08/1975
Dia 07.09.1925 entrava al Seminari d’aquella diòcesi per començar els estudis eclesiàstics, que proseguí en la Universitat de Comillas, on es llicencià en Teologia i Dret Canònic. Dia 01.09.1940 era ordenat prevere i fou destinat al ministeri parroquial i al Seminari com professor de llatí. L’any 1949, després de les preceptives oposicions, aconsegueix una Canongia a Mallorca i fou nomenat Provisor de la Cúria. L’any 1950 participà a les oposicions de professor de Llatí que havia convocat el Bisbe Heras i aconseguí la Càtedra de IV Curs de Llatí del nostre Seminari. En el mes de Juny de 1959 defensà la tesi doctoral en la universitat de Salamanca i esdevení Doctor, mentre s’examinava també en la universitat de Madrid i aconseguia el títol de Llicenciat en Dret Civil. Dia 21.08.1970 fou anomenat Dignitat de Tresorer del Capítol de Valladolid i dia 30.09.1970 en prenia possessori. La Universitat de Salamanca, ara que estava al continent, li encarregà la Càtedra de pràctica procesal i jurisprudència. Sempre fou bon col·laborador de l’Institut Sant Ramon de Penyafort presentant diferents ponències i col·laboracions a setmanes i congressos. L’any 1949 donà a la impremta: Clase de Lectura y Declamación, que fou reeditada el 1958. 1962 La nulidad del matrimonio por miedo en la jurisprudencia pontifícia. BOBM 1975, 235. CárcelDiccionario 979. Darder R0354.