Roig Ferrer, Josep

Tornar al llistat

Costitx, 11/09/1929
Prev. 29/06/1956
Def. 01/03/2007
Acabats els estudis al poble passa al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. L’any 1950 entrava al Col·legi de La Sapiència alleugerint d’aquesta manera l’economia familiar. Participà en el Certamen amb els treballs 932, 933, 934, 935, 936 i 937. Fou ordenat prevere dia 29.06.1956. Començà l’exercici ministerial com Vicari de la parròquia de sant Josep Obrer fins que el 1957 passà a Madrid per fer Filosofia i Lletres (Ciències socials), retornant el 1961 i fou nomenat Vicari en la parròquia de La Soledat. L’any 1969 fou nomenat professor de Sociologia del Seminari i el 1972 Director de Caritas Diocesana i el 1977 rebé el nomenament de Delegat Episcopal de Caritas. El 1980 fou nomenat President de la Comissió de Pares dins la Delegació d’Ensenyament. De 1987 a 1991 fou el Director totular del Col·legi Sant Pere. Treballà molt en pastoral matrimonial, guiant moltes famílies pels camins de la regeneració de la vida familiar. BOBM 2007, 253. Darder R0361