Roig Tugores, Guillem

Tornar al llistat

Sineu, 01/01/1845
Prev. 04/03/1871
Def. 07/06/1992
Fou ordenat prevere dia 04.03.1871 Dia 10.07.1869 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 01.07.1871 fou nomenat Vicari de la parròquia de Sineu i restà tota la vida al servei del seu poble. Tenia bona ploma per escriure i participà en diferents actes culturals tant del poble com de la província, sobretot en posesia. Tingué fama de bon predicador i era sol·licitat per a diferents trones de Mallorca. BOBM 1922, 462. Darder R0382. HdC 1922, 139. Lluc 1922, 110.