Rosselló Alemany, Antoni

Tornar al llistat

Palma, 28/12/1874
Prev. 05/01/1902
Def. 16/10/1951
Fou ordenat prevere dia 05.01.1902. Dia 14.11.1901 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Ja esmerçava el seu temps tenint cura del temple dels Caputxins, mirant d’arreglar el temple, fent catequesi als infants (Els PP. Caputxins tornaren el 1906). Ordenat prevere, rebé la distinció (22 de Gener) de ser Adscrit Honorari a la Seu i poder portar hàbit coral. L’any 1906 fou nomenat Capellà del Monesir de la Concepció Dia 26.06.1918 es llicenciava en Teologia a Saragossa i, essent l’any del Grip, bé treballà assistint als als malalts de Valldemossa. L’any 1930, a instàncies de l’Arquebisbe Miralles, rebia el títol de Protonatari Apostòlic. BOBM 1951, 508. AC 1650. Darder R0409.