Vidal Pinyar, Josep Maria

Tornar al llistat

Palma, 01/04/1862
Prev. 18/12/1886
Def. 10/11/1936
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 03.03.1885 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 18.12.1886. Es llicencià en Dret i del mes de Gener al de Novembre de 1891 tingué una Canongia a la Catedral de Cuenca. De 1891 a 1894 fou Canonge de la Catedral de Menorca, fins que dia 05.09.1894 passà a gaudir d’una Canongia a Burgos i dia 23.07.1899 fou nomenat Canonge Ardiaca de la nostra Seu, prenint-ne possessori dia 23 de Setembre. Fou nomenat Vice Vicari General i Vice Provisor de la Cúria mallorquina. Tenia bona amistat amb Mn. Miquel Maura, a qui ajudà per a la fundació del convent de Madrid. BOBM 1936, 605. AC 1631.