Vidal Ollers, Damià

Tornar al llistat

Campos, 30/08/1917
Prev. 03/06/1944
Def. 11/07/2001
Fou ordenat prevere dia 03.06.1944. Participà en el certamen del seminari amb els treballs nº 1109 i 1110. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Marratxí, on hi restà fins dia primer de setembre del mateix 1944, que fou nomenat Vicari de sa Vileta. Dia 01.06.1945 fou nomenat Vicari de Llucmajor, on hi restarà fins dia 10.07.1957, que fou nomenat Regent de la parròquia de La Soledat, i quan es morí el Rector, en el mes d’Agost de 1958, en fou nomenat Ecònom, càrrec que exercí fins que li arribà la jubilació canònica dia 10.07.1987. Com prevere jubilat fou nomenat Consiliari diocesà de la Tercera Edat. Deixà manuscrit “Dietario con la quinta Divición de Navarra encuadrado en las filas del Tercio de Requetes de San Miguel (1938-1939) BOBM 2011, 375. Reus II, 239. Darder V0199.