Vidal Gelabert, Miquel

Tornar al llistat

Puigpunyent, 27/07/1862
Prev. 22/09/1894
Def. 27/07/1862
Fou ordenat prevere dia 22.09.1894. Dia 11.02.1890 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Sembla que tots els anys de son ministeri foren dedicats a sevir la feligresia de La Sang. BOBM 1944, 442. Darder V086.