Vidal Garau, Miquel

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1869
Prev. 19/09/1891
Def. 12/12/1934
Fou ordenat prevere dia 19.09.1891 Dia 20.08.1889 havia fet son Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial servint la feligresia de la parròquia nadiua, fins que el 1894 fou nomenat Vicari in Capite de Moscari. Dia 01.10.1897 fou nomenat Vicari in Capite de Gènova El 1897 era Vicari de Gènova. L’any 1918 passà a la diòcesi de San Cristóbal de La Laguna i fou nomenat Canceller i Secretari de Cambra i Govern d’aquell bisbat i Teniente Fiscal d’aquella Cúria. Fou Majordom, Secretari d’estudis i professor de Matemàtiques del Seminari de la Laguna. L’any 1921 retorna a Mallorca i és nomenat Catedràtic de Matemàtiques del Seminari de Mallorca. BOBM 1934, 527. HdC 1935, 18. Darder V0158.