Vidal Cerdà, Damià

Tornar al llistat

Palma, 02/08/1862
Prev. 26/03/1887
Def. 16/12/1940
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 25.10.1884 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 26.03.1887. Començà l’exercici ministerial com Adscrit en la parròquia de Sant Jaume i els diumenges i festes es traslladava a Bunyola per ajudar al clergat d’allà. Dia 30.04.1900 fou nomenat Vicari in Capite de Son Sardina, exercint el càrrec fins que l’any 1902. Són anys que fou el corresponsal de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Hi restà fins que fou nomenar Ecònom de Calvià (1932), i exercint aquets càrrec participà a les oposicions de l’any 1913 i li pertocà la parròquia calvianera. Quan en el Sínode de 1932 fou creat l’arxiprestat de Puigpunynent, ell fou nomenat per ser-ne el primer Arxiprest. Aquesta estada de 1902 a 1940 a Calvià va fer que tingués molta feina per acabar el nou temple parroquial, que sí havia estat beneït el 1896, en temps de l’Ecònom Antoni Deià i Rul·lan, a ell li pertocà posar-hi l’Orgue (1933), que féu la família Cardell, la capella de la Puríssima, beneïda el 1933, el portal dels homes, enllestir les columnes de la façana. L’any 1905 regalà un bell retaule pel Convent de les Religioses Franciscanes de Calvià. BOBM 1940, 549. Cabrer, notes.. 33-36. Darder V0179.