Vidal Carreres, Cosme

Tornar al llistat

Maria de la Salut, 01/01/1844
Prev. 23/05/1869
Def. 11/12/1930
Avançant en els estudis eclesiàstics dia 13.09.1866 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 23.05.1869. Dia 01.07.1869 rebia el nomenament de Vicari de Santa Margalida, càrrec que regentà fins dia 30.04.1890, que anà de Vicari a Son Carrió. Sols hi romangué fins dia 07.11.1890, que fou nomenat Vicari in Capite de Deià. Dia 23.10.1903 rebia el nomenament de Rector de l’església de sant Josep del terme (S’Indioteria), on hi restà fins dia 01.12.1905, que retornà a Maria i allà el trobam com Adscrit a la parròquia. Dia 01,07.1906 demana permis per anar cinc anys a Montevideo, però dia 05.08.1909 ja torna ser a Mallorca i rebia el nomenament de Rector de Pòrtol. Dia 01.06.1913 era nomenat Vicari in Capite de Moscari, però l’any següent ja retornava a Maria, on hi restà fins que rebé la visita de la germana mort. BOBM 1930, 651. Fiol 1142. Darder V0178.