Vidal Bennàssar, Gabriel

Tornar al llistat

Palma, 04/06/1895
Prev. 17/12/1921
Def. 09/01/1962
Fou ordenat prevere dia 17.12.1921 començant l’exercici ministerial en la parròquia de sant Jaume fins a les darreries del mes de Gener de 1922, que passà a Lloseta com Vicari. Es guarda un bon record de l’escola que feia tant diürna com nocturna. Hi restà fins el 1927, que passà de Vicari en la populosa barriada de Santa Catalina, per anar, dia 01.08.1928, a una Vicaria de Sant Jaume fins el 1941. De 1941 a 1947 fou el Vicari in Capite de Galilea. Dia 10.01.1947 rebia el nomenament d’Ecònom de Puigpunyent i Arxiprest de la zona, fins que l’any 1953 fou destinat a la parròquia a d’Esporles, on hi restà, com Ecònom Arxiprest, fins que li sobrevingué la mort. BOBM 1962, 125. Darder V0174.