Rosselló Freixa, Domingo

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1873
Prev. 17/12/1898
Def. 27/08/1941
Fou ordenat prevere dia 17.12.1898. Dia 14.10.1896 va fer son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 07.09.1899 demanava permís per anar cinc anys a Amèrica. Dia 21.01.1903 entrava en la Companyia de Jesús esmerçant els anys de ministeri en les tasques que l’ordre li encomanà. BOBM 1904, 101. Fiol 959. Darder R0452.