Rosselló Oliver, Sebastià

Tornar al llistat

Porreres, 29/01/1877
Prev. 24/09/1904
Def. 24/08/1926
Fou ordenat prevere dia 24.09.1904 Dia 06.04.1903 havia fet Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Exercí el ministeri en la vila nadiua com Primatxer de la parròquia, preparant els infants que volien entrar al Seminari, als quals els ensenyava Llatí i dia 11.02.1921 fou nomenat Custos de l’oratori de Monti-Sion. BOBM 1926, 365. Darder R0471.