Rosselló Quetglas, Guillem

Tornar al llistat

Bunyola, 28/08/1954
Prev. 17/05/1981
Def. 00/00/0000
Després dels estudis al poble, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Quan les hagué acabats passà a la vila d’Artà per fer el prediaconat i allà fou ordenat prevere dia 17.05.1981. Dia 17.07.1981 rebia el nomenament de Vicari d’Alcúdia, on hi restà fins el 27.09.1983 que passà com Rector a la parròquia de Sant Vicenç Ferrer (Palma). El 1987 deixa aquesta parròquia i passa a la de Sant Antoni Abat de Son Ferriol. L’any 2000 compagina l’activitat pastoral d’aquesta parròquia amb l’atenció de la Caixa Diocesana i Arxiprest d’aquella zona pastoral. L’any 2020 deixa la Caixa Diocesana.