Rosselló Sabater, Antoni

Tornar al llistat

Bunyola, 28/08/1888
Prev. 02/11/1913
Def. 04/04/1965
L’any 1903 començava els estudis eclesiàstics al Seminari, dia 23.12.1912 feia el Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 02.11.1913. Dia 01.02.1914 rebia el nomenament de Vicari in Capite d’Orient. Dia 04.03.1916 era nomenat Vicari d’Esporles i dia 01.02.1918 començava a ser Vicari de la parròquia de Santa Maria del Camí, càrrec que regentà fins el 1921, que passà a Lloseta com Vicari, càrrec que regentà fins el 1927 que anà a Santa Margalida com Vicari d’aquella parròquia, on hi romangué fins el 1930 que anà a Palma per donar classes al Liceo Espanyol. Col·laborà a l’obra del Diccionari que duia endavant Mn. Alcover, a l’obra del Cançoner Popular de Catalunya, que anava fent mestre Baltasar Samper, i en el Corpus de Toponimia de Josep Mascaró Passarius. És el soci nº 639 del BSAL. Un germà seu va ser el Batle republicà de Bunyola i aquest fet marcà tota la família. Dia 22.04.1937 fou empresonat als Caputxins. Dia 12.05.1937 li feren Consell de guerra i el condemnaren a 20 anys de presó, ja que havia volgut ajudar al seu germà. Sortosament va poder abreujar la condemna fent escola als presos i fent feina a l’oficina. Dia 25.02.1941 va sorir de la presó i l’any 1943 li donaren la llibertat definitiva. Va fundar, a Palma, l’escola “Cisneros” i així es va guanyar la vida. BOBM 1965, 168. Darder R0482.