Rosselló Sampol, Bernat

Tornar al llistat

Alaró, 15/06/1860
Prev. 20/12/1884
Def. 05/04/1936
Fou ordenat prevere dia 20.12.1884. Dia 18.02.1884 havia fet Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Començà servint la feligresia d’Alaró com Adscrit a la parròquia. L’any 1986 fou nomenat Vicari de la parròquia, regint el càrrec fins que l’any 1904 la Diputació el nomenà Director de la Inclusa. L’any 1920 es jubilà i retornà a viure a Alaró. Donà a la impremta 1904 Obsequi a la Verge Maria. 1905 Devoció dels Set Diumenges per honrar els principals dolors i goigs de St. Josep acompanyada d’un Tridu. Novena de Santa Maria Magdalena. BOBM 1936, 204. Darder R0483.