Rosselló Torres, Rafel

Tornar al llistat

Eivissa, 00/00/0000
Prev. 19/12/1891
Def. 01/01/1927
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891 L’any 1917 rebia el nomenament de Capellà Castrense i Capellà d’honor del bisbe de Sion, posteriorment (1917) fou nomenat Canonge de La Seu. Dia 24.11.1925 fou nomenat Membre del Consell de Vigilància contra el Modernisme. AC 1613. Darder R0494.