Rosselló Vaquer, Joan

Tornar al llistat

Felanitx, 30/05/1936
Prev. 22/12/1962
Def. 14/11/2008
Després d’haver fet el Batxiller a la vila, en el mes d’octubre de 1954, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 22.12.1962 rebia l’ordenació sacerdotal, començant a exercir el ministeri com Vicari de la parròquia de La Soledat (Palma), on hi fundà un agrupament escolta. De 1969 a 1974 fou el Rector de Porto Colom i de S’Horta. De 1974 a 1982 Rector de Sant Llorenç des Cardassar. Fou Rector de Petra de 1982 a 1988, que passà a Llubí, també com Rector, tenint cura, durant uns anys de la Rectoria de Costitx fins el 1999 que passà a Porreres. També uns anys, amb altres companys, fou Rector solidari d’Algaida, Montuïri, Sant Joan i Vilafranca. Era molt amant de la nostra parla i treballà molt i bé, amb altres preveres, en la versió de la “Bona Nova” en la parla popular de Mallorca, sota la direcció de Mn. Pere Orpí i Ferrer. Participava amb goig a les excursions del grup “Vidauba”, redactant, sovint, alegres cròniques de les eixides que feien, com també d’altres esdeveniments en els quals participava: A Cabrera s’ha dit. Cronicó (anys de Seminari). Estol Vidauba. Uns mesos fou el Cronista Diocesà. Morí sobtadament a Porreres. BOBM 2018, 713.