Vic Salom, Joan

Tornar al llistat

Santa Maria del Camí, 11/09/1884
Prev. 23/09/1911
Def. 18/12/1958
L’any 1899 entrà al Seminari i fou ordenat prevere dia 23.09.1911. Dia 14.06.1910 va fer Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Ja l’any 1910 havia estat nomenar Superior del Seminari i hi ensenyava llatí i geografia. L’any 1912 es nomenat Vicari de Santa Maria i l’any següent Vicari in Capite del Port de Sóller. El 1918 regentà una Vicaria de la parrpoquia de Sóller i el 1919 una Vicaria a Sencelles, fins que l’any 1922 fou nomenat Vicari de Pòrtol, esdevenint-ne Ecònom quan fou erigida parròquia el 1934. L’any 1948 fou nomenat Bibliotecari, Cronista Diocesà i Arxiver, càrrecs que tingué fins a sa mort. El 1950 fou nomenat Vocal eclesiàstic en el Patronat de Biblioteques, Arxius i Museus Balears. És autor de nombroses publicacions aparegudes en BSAL, Documenta, Lluc, Heraldo de Cristo... Donà a la impremta: 1930 Els llinatges Thomàs i Gallart a Mallorca, aconseguint el Premi de l’Excma. Diputació Provincial de Balears; 1944 Documenta Regni Maioricarum obra compartida amb Joan Muntaner i Bujosa oferint una Miscel·lània de documents de l’antic Regne de Mallorca (1229-1349), que fou Premi de l’Ajuntament de Palma 31.12.1944 i publicada l’any 1945 per la Impremta Amengual i Muntaner; 1949 La devoción mariana en Mallorca en su relación con el misterio de la Asunción de María a los cielos. Premi del certamen Assumpcionista que es celebrà aquell any; 1958 Vida de la venerable valldemossina Sor Aina Maria del Santíssim Sagrament, obra també presentada en al certamen celebrat a Valldemossa el 28.07.1958; 1956 Discurs biogràfic del Bisbe Mateu Jaume, pronunciat a l’Ajuntament de Llucmajor i que es publicà el 1962 en la impremta dels Sagrats Cors. Dia 20.07.1959 fou proclamat Fill Il·lustre de Santa Maria i li fou dedicat un carrer en la vila nadiua. L’any 2001 la parròquia de Santa Maria publicà un valuós resum de la seva obra, gràcies a la gestió d’un grup de santamariers desitjosos d’enaltir tan eximi prevere. BOBM 1959,40. Cárcel Diccionario 1194. GEM XVIII, 116.