Rotger Caplloch, Mateu

Tornar al llistat

Pollença, 01/01/1862
Prev. 04/09/1884
Def. 29/04/1916
Era fill de l’Apotecari del poble i acabats els estudis primaris a la vila, passà a Ciutat per estudiar Batxillerat a l’Institut. L’any 1878 entrà al Seminari. Fou nomenat Patge del bisbe Mateu Jaume. Dia 20.12.1883 feia el Títol de Patrimoni per poder passar als Ordes Majors. Acabant el quart curs de Teologia fou ordenat prevere dia 04.09.1884, però seguí estudiant els cursos 1885/86 i 1886/87. L’any 1900 es graduà en Teologia al Seminari Pontifici de Tarragona. Passà a Pollença com Adscrit de la parròquia i Rector de Montision. Fa escola nocturna i diürna a les Escoles Catòliques que el Rector Cusset havia organitzat, sobretot ensenyava castellà i llatí. És el soci 198 del BSAL i bon col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. Molt ajudà a Mn. Costa i Llobera en la restauració material de l’església de Montision, com Rector organitzava funcions ben devotes i molt estimades pels pollencins. La restauració s’inaugurà el 1891. Son oncle era Regidor de l’Ajuntament i per seguretat féu traslladar l’arxiu municipal a Montesion. Mn. Rotger deixarà l’ensenyament i començarà a catalogar-lo, fruit d’aquest treball és la Història de Pollença publicada el 1897 el I volum; el II l’any 1904 i el III l’any 1906, per aquesta raó dia 03.07.1899 el Bisbe Campins diu al bon amic i col·laborador Martí Llobera que cridi a Rotger perquè treballi per a la diòcesi com havia fet per Pollença. Aquell mateix any fou nomenat Arxiver Diocesà, l’any 1901 fa oposicions a la Canongia i quan Miralles serà nomenat Bisbe, serà l’Arxiver Capitular (1914). Fou el professor de Paleografia i de Història de Mallorca al Seminari. L’any 1903 és Delegat Episcopal de la Comissió Provincial d’Instrucció Pública; el 1904 Vicepresident de la Comissió Diocesana de Música Sagrada. Ha donat a la impremta: 1897-1906 Història de Pollença 3 volums; 1893 Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria en Alcúdia; 1897 Ntra. Sra. de Costitx; 1898 Ntra. Sra. de la Salud amb l’apèndix sobre els venerables de la Família Font y Roig aquest any fou el quaresmer de Maria de la Salut); 1900 Orígens del cristianisme a l’illa de Menorca que obtingué el premi extraordinari en els Jocs Florals de Barcelona d’aquell any; 1900 El Seminario Conciliar de San Pedro. Estudio histórico sobre la enseñanza eclesiàstica en Mallorca; Monografia sobre el M.Rdo. P. Maestro Fray Gonzalo Ferragut; 1901 El Venerable P. Fray Julián Font y Roig (en l’avinentesa del trasllat de ses despulles a la Seu); 1903 Sermó en la benedicció del campanar de Santa Eulàlia; 1904 uns capítols sobre Sor Francinaina Cirer de Sancelles; diferents articles a l’Almudaina sobre història, litúrgia i art quan es feien les obres a la Seu (l’any 1907 foren editats a la impremta d’Amengual i Munatener) 1905 Carmina (poesies llatines traduïdes al català per Mn. Llorenç Riber); 1913 El Sant Crist del Noguer; 1914 Nuestra Senyora de Lluch. Historia del santuario y Colegio; 1916 Historia del Santuario y Colegio de Cura. És Fill Il·lustre de Pollença i el carrer on va néixer li és dedicat, com ambé en té un a Palma: Carrer del Canonge Mateu Rotger. BOBM 1916, 152; BSAL, 16. AC 1595. Darder R0507. HdC 1916, 115.