Rotger Niell, Joan

Tornar al llistat

Sineu, 12/02/1885
Prev. 20/09/1912
Def. 29/05/1961
Fou ordenat prevere dia 20.09.1912. Els anys de Seminari presentà el certamen 649 i l’any 1912 es Llicencià en Dret Canònic en la Universitat Gregoriana. Començà l’exercici ministerial com professor de Retòrica i Humanitats al Seminari. És el soci 589 del BSAL. Essent seminarista ja col·laborava amb Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Dia 01.06.1913 fou nomenat Vicari de Son Sardina. Dia 15.10.1915 Capellà del Temple i dia 30.11.1915 del Centre Eucarístic. L’any 1921 va com Canceller i Secretari de Cambra amb el Bisbe Llompart a Tenerife. Fou nomenat Vice Rector i Catedràtic del Seminari de Tenerife. L’any 1923, ja a Girona amb Llompart, fou nomenat Canonge a Girona El 1925 arriba a Mallorca i exerceix de Secretari de Cambra. L’any 1932 fou el secretari del Sínode i dia 22.01.1934 fou nomenat Vicari General i Provisor del Bisbat i aquest mateix any era nomenat Degà de la Seu. L’any 1928 defensà Mn. Alcover amb la publicació de Don Antonio Maria. També donà a la impremta: 1936 El Convent de Jesús-Matia de Sineu. 1939 Orígens de Sineu. 1943 El libro de los novios. 1945 Les Monges del Palau de Sineu (nova edició 1082). Corona (reeditat el 1992). 1947 Ca’n Costa de Pollença. El Gobernador Pardo Suárez, hijo adoptivo de Sineu. 1956 Sineu en la genealogía de David Glasgou Ferragut, primer Almirante de los Estados Unidos. És Fill Il·lustre de Sineu. Escriví diferents articles a La Aurora; L’Ajuntament de Sineu posà son nom: Carrer Deán Joan Rotger. BOBM 1961-63; GEM XIV, 408. CárcelDiccionario 1000. AC 1654. Darder R0515.