Rousset Fleixas, Pere Josep

Tornar al llistat

Palma, 21/04/1831
Prev. 13/12/1855
Def. 22/02/1907
Fou ordenat prevere dia 13.12.1855. Gaudia d’un Benefici a La Seu i allà començà a exercir-hi el ministeri. Dia 01.11.1861 fou nomenat capellà del Monestir de Santa Clara, càrrec que exercí tota la vida. Dia 15.11.1862 fou nomenat Conseller de la Confraria de Sant Pere i Sant Bernat. Dia 12.12.1865 Auxiliar de l’Arxiver Diocesà i dia 12.12.1874 Arxiver en propietat fins a la mort. Morí a Palma als 85 anys, BOBM 1907, 96. AC 1578. Darder R0528.